Arkiv

Posts Tagged ‘Causeri’

Dine billeder på Facebook – hvad siger loven ?

22. oktober 2014 3 kommentarer

Jeg har tidligere blogget om reglerne for at lægge billeder på Facebook. Det har været et af mine mest læste og ikke mindst delte indlæg. Mit indlæg skrev jeg i november 2011, men tiderne ændrer sig, og især de sociale medier Lovgivningenudfordrer hele tiden gældende lovgivning.

I medierne talers der fortiden meget om, at beskytte sin identitet, bl.a. i lyset af SnapChat-sagen, hvor angiveligt 200.000 private billeder er blevet hacket og lagt ud på internettet.

Der har været historier om “kendte” danskeres Facebook billeder, som har været brugt i de kulørte blade. At din (kommende) arbejdsgiver checker din Facebook profil ud, er jo heller ikke nyt.

Helt overordnet, så er det stadigvæk Straffelovens §264d og Persondataloven §6, der primært kommer i tale her.  Du kan læse mere om lovgivningen i mit tidligere blogindlæg ved at klikke på billedet her til højre.

 

Offentlige eller private mapper ?

Facebook giver dig mulighed for at bestemme, hvorvidt en mappe skal være “offentlig” eller kun deles med dine venner.

FaceBook 2

Klik her for at læse IT- og Telestyrelsen vejledning til Facebook

Grundlæggende så er en mappe, som du deler med dine “Venner uden bekendte” private billeder, der ikke er offentliggjorte (bemærk i ordet “offentlig”). Facebook restriktionen gør at det kun er dine venner, som vil kunne se dine billeder, som sikkert indeholder billeder af dig og dine venner. Det kan også være dine private feriebilleder. Fælles herfor er at det er private billeder, som reelt ikke må deles eller publiceres af andre.

Vælger du indstillingen “Venner”, så betyder det at også vennernes bekendte vil kunne se jeres billeder. Og her bliver det problematisk! For lovgivningen slår fast at er der ikke tale om et privat billede, så skal du have et samtykke fra de andre personer på billedet, til at det må blive vist for dine venners bekendte.

Og helt firkantet er det naturligvis, hvis du vælger indstillingen “Offentlig”. Herved kan alle se dine billeder, og du risikerer at overtræde lovgivningen.

 

Pressenævnets afgørelse i 2012:

En spændende vinkel på ovenstående er Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00199. Sagen drejer sig retten til at et medie må benytte private billeder fra en persons Facebook side. Den omtalte person havde gjort sin konto privat, altså sørget for at man skulle være “venner” med denne person, for at få adgang til bl.a. at se personens billeder. Pressenævnet gør det klart, at man ikke må benytte private billeder, med mindre at det har “så stor samfundsmæssig interesse, at offentliggørelsen overstiger hensyn til indehaveren af profilen” (en kattelem i lovgivningen).

MEN i den konkrete sag, som Pressenævnet har vurderet, så har denne Facebook bruger godt nok en “lukket” Facebook side, men personen har inviteret bl.a. mange journalister ind på sin profil.

OG  – og her kommer det interessante – Pressenævnet vurdere også, at der reelt ikke er tale om “venner” i ordets traditionelle forstand, bl.a. fordi personen havde over 1.000 “Facebook-venner”.

Pressenævnets kendelse er derfor, at det er tilladt for journalisterne at videreformidle disse billeder!!

 

Billeder på en offentlig Facebook profil må bruges frit.

Pressenævnet og Ombudsmanden fastslår, at alt hvad du poster på en offentlig profil, skal opfattes, som noget du selv har valgt at offentliggøre for den store verden, og derfor må det frit benyttes – naturligvis med hensyntagen til anden lovgivning, herunder især Loven om ophavsret.

 

Model-billeder på Facebook:

Jeg har kendskab til (og er venner med) flere modeller på Facebook, som netop bruger deres Facebook profil til at promovere sig selv, altså som en “portefolie”-mappe. Og netop for at promovere sig overfor modelbureauer, fotografer, mv, så har de mange “venner” (og ikke-ordets traditionelle forstand venner).

Her til kommer at mange modeller og fotografer fremviser deres billeder i diverse grupper på Facebook. Disse grupper kan være lukkede, og jeg ville mene at de derfor kun er forbeholdt medlemmerne i disse grupper. MEN med ovenstående taget i betragtning, så har fotograf/model valgt at offentliggøre billederne for en masse “venner”, der reelt ikke er traditionelle venner……..

 

Situationsbilleder eller Portrætbillede:

Med til at vurdere om du overholder lovgivningen, så skelner denne mellem situations-billeder og modsat dette: portrætbilleder. Datatilsynet skriver:

Datatilsynet

Situations-billeder kunne være et billede af en turistattraktion, hvor der er mange mennesker med på billedet af din kone. Det kan være et billede at Eeefantanlægget i ZOO, hvor der kommer fremmede folk med på billedet. Det kunne også være et “behind-the-scenes” billede, fra et af de mange åbne fotoworkshops, der har været afholdt. Jeg hæfter mig især ved at Datatilsynet flere steder bruger ordet “harmløst”, altså at du må offentliggøre billedet hvis det er harmløst. (dog skal du ved henvendelse fra en person på billedet, straks efterkommer at fjerne billedet/ikke-offentliggøre det).

 

Selvsagt accept fra den fotograferede:

Lidt udenfor dette indlægs emne om Facebook-billeder, så skelner lovgivningen også med det jeg vælger at kalde en selv-sagt accept til at offentliggøre dine billeder.

Tager du portrætbilleder ved Pinsekarnevallets paraden igennem Strøget i København eller Gay-Pride paraden igennem København, så tilkendegiver loven, at paradernes deltagere selv vælger at udstille sig selv offentligt, herunder at lade sig fotografere. Du må derfor gerne offentliggøre portrætbilleder fra sådanne arrangementer.

På en rejse til Uzbekistan tog jeg dette billede af 6 gæve herrer.

Uzbekistan

Jeg vurderer juraen således, at disse herre selv valgte at være med på billedet (bl.a. ved at invitere mig til at sidde i midten), at det er harmløst om end nok en slags “portrætfoto”. Jeg oplyste dem ikke, at jeg ville bruge det som coverbillede på Facebook. De har nok antaget at billedet skal ind i et privat-fotoalbum hjemme i reolen. Og derfor er offentliggørelsen af dette billede nok ude i gråzonen, hvor ordet “harmløst” er mit alibi for at bruge billedet.

 

Culpa eller Bonus Peter Familias ?

Fotoalbummet forsvinder og vi fremviser vores (ferie-) billeder i stigende grad på bl.a. Facebook.

I juraen forholder man sig i dag til termen om at handle culpøst, dvs om “den skadegørende handling afviger fra et på handlingens tidspunkt anerkendt adfærdsmønster”. Tidligere benyttede man forholdet omkring Bonus Pater, altså hvad et gennemsnitsmenneske ville gøre eller vide på det pågældende tidspunkt.

Og her ser jeg en ny spændende udvikling, som lovgivningen endnu ikke har taget med i overvejelserne. Burde de 6 herrer på billedet herover have vidst, at jeg nok ville fremvise mit billede på Facebook ? Og derved indirekte have afgivet en stiltiende accept ?

Tænk på alle de billeder, der i dag tages med Smartphones? Risikerer vi, at lovgivningen med tiden tilpasser sig, så den/de fotograferede skal regne med at deres billede bliver offentliggjort ?

Jeg ser allerede modtræk til dette, ved at diskoteker, fitnessklubber, lukkede arrangementer tilkendegiver at man enten ikke må tage billeder, eller at man bliver mindet om, at det er forbudt at offentliggøre evt. tagende billeder.

 

Altså kan jeg sammentrække følgende:

 • Vi skal forholde os til om billedet er et “portrætbillede eller et “situationsbillede” ?
  • Hvis sidstnævnte: Er billedet harmløst ?
 • Vi skal forholde os til, om vores egen Facebook profil har mange “Facebook-venner”, der reelt ikke er “rigtige” venner.
 • Vi skal også forholde os til om den fotograferedes profil har mange “Facebook-venner”
 • Vi skal forholde os til om billederne, som vi deler, bør være i lukkede mapper for vennerne, vennerne og deres bekendte eller i offentlige mapper.
 • Vi skal forholde os til om billederne må vises for vennernes “bekendte”.
 • Og hvis vi tillader “bekendte” at se med (og derved Like og dele), er deres profiler så offentlige ?
 • Vi skal forholde os til at billederne kan blive delt ud i forskellige Facebook-grupper

Bemærk at vi gælder både for fotografen, OG den/de fotograferede.

Og dette er blot for at sikre at vi overholder lovgivningen.

 

Du skal også lige forholde dig til f.eks.:

 • Tænke ud i fremtiden. Derfor skal vi, dvs. både fotografen og den/de fotograferede, forholde os til, at vores billeder (men også andre ting vi poster) vil være muligt at se for bl.a. en kommende arbejdsgiver ?
 • At ovenstående er gældende for alle de sociale medier, så Google+, Instagram, mv.!
 • Mange Facebook apps giver du adgang til bl.a. dine billeder, så tænk over hvilke apps du vælger at acceptere.
 • Når først du har lagt et billede op på Facebook, så har du overdraget retten til at bruge billedet til Facebook. Det vil sige at selv om du sletter billedet, så vil de ikke blive slette i Facebooks database.

 

Diverse links:

http://www.thephotographer.dk/Teknik/Andet/Lovgivningen.htm

http://www.dmjx.dk/nyheder/view/pressenaevnet-om-lukket-facebook-profil

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141439

http://danskemedier.dk/nyhed/pressenaevnet-om-brug-af-facebook/

 

http://www.datatilsynet.dk/borger/sociale-netvaerk/det-maa-du-ikke-offentliggoere/

http://www.politi.dk/NR/rdonlyres/8A84919D-98E3-4E90-86B3-D084FD8FD679/0/dka_facebook_unge.pdf

http://www.plesner.com/cms/site.aspx?p=1698&CardId=300

http://borger.itst.dk/sikkerhed/Videnbank-privatliv/facebook-dokumenter/Facebook_Privatlivsvejledning

For god ordens skyld, så er mine indlæg om juraen, mine private udlægninger pba. indsamlet data.

 

Reklamer

Denne blog er ikke et sommerprojekt

10. oktober 2014 1 kommentar

Jeg er klar over, at der har været stille i nogen tid på denne blog.


Jeg har gjort mig en del tanker den sidste uge om denne blog og har været i gennem disse betragtninger.

 • Min blog et et hobby projekt
 • Jeg må konstatere at mit job har lagt betydelig beslag på min tid igennem de sidste par måneder
 • Jeg skal måske også sætte ambitionerne ned mht. at skrive længere indlæg og tillade flere korte.
 • Jeg falder dagligt over små fotorelaterede sager, som jeg gerne ville blogge om, men når ikke til et længere skriv.
 • Jeg bruger også min blog til at opsamle viden for mig selv

Og så tror jeg bare at min blog lever bedst, når dagene bliver kortere 🙂

Kategorier:Causerier Tags:

Læs og nyd Per Folkvers fantastiske tale om fotografiets betydning

4. april 2014 Skriv en kommentar

Per_Folkver

Foto af Finn Frandsen. Klik her for at læse nekrolog.

 

For godt en uge siden gik Politikens fotograf, men også tidligere fotochef bort i en tidlig alder af kun 61.

Politiken valgte i denne anledning af trykke en tale, som Per Folkver holdt i 2012, i forbindelse med Pressefotografforbundets 100 års jubilæum.

Du kan læse talen i Politiken her

Her er tale om en fantastisk tale fra en af de “store”.

Her er et uddrag:

“…Det ændrer nu ikke ved den kendsgerning, at det er dét der kommer ud af kameraet, der har betydning. Og det har det af den indlysende grund, at der er nogen der har brug for billedet.

Sådan har det altid været, der skal være nogen, der af en eller anden grund har brug for billedet. Et eller andet sted er der altid et motiv til afsendelsen. Og altid er der nogen der kan drage fordel af at billedet bliver taget, publiceret og aflæst.

Derfor er fotografer nogle gange nyttige idioter. Med begejstring og glæde.

Men sådan er det ikke altid. Heldigvis.

Det er derfor vi er nødt til at tale om betydning.

For hvis vi ikke tror på billedets magt, så er der grundlæggende ingen grund til at være fotograf. Vi bliver nødt til at tro på at det betyder noget.

Vi bliver nødt til at acceptere at vi er en del af et kæmpe evigt strømmende flow af større eller mindre relevans og betydning….”

Formlen for et godt billede: Adams + McCurry + McNally + Newton

10. februar 2014 Skriv en kommentar

McNally Jeg har tidligere blogget om at Ansel Adams f.eks. sagde, at du skal skabe dit eget billede, og Steve McCurry siger, at du skal se at komme ud og fotografere, det, som McNally minder dig om: det DU bedst kan lide at fotografere. Og endelig opfordrer Helmut Newton at du skal have lyst til at udforske, flytte og fange essensen.

Formel

Kategorier:Causerier Tags: ,

Tre koncepter, der beskriver kunsten ved fotografiet

9. februar 2014 Skriv en kommentar

Newton2

Newton var banebrydende for sin tid og provokerede mange med hans fantastiske billeder. Jeg kan genkende alle tre koncepter

Kategorier:Causerier Tags: ,

Hvordan bliver du en god fotograf?

9. februar 2014 Skriv en kommentar

Steve

Jeg læste en gang en artkel, hvor man interviewede den kendte paparazzi fotograf Rino Barellari. I interviewet fortalte han bl.a. at det berømte billede af Paris Hilton, der træder ud af en Ferrari uden trusser på, indbragte fotografen 1.000.000 US$! Wow!!
Paris Hilton
Det er naturligvis et spørgsmål om at være på det rette sted og trykke af på netop det 1/100 dels sekund, hvor det var muligt at tage netop dette billede. Hertil kommer almindelig udbud og efterspørgsel.

Interviewet sluttede af med, at han blev bedt om at give læserne eet godt råd. Altså et råd baseret på hans mange års erfaring. Det råd, der ville få os andre til at tage det 1.000.000 dollar billede.

Hans råd var enkelt: “Husk dit kamera!”

Det jeg vil frem til med dagens causeri er at du skal altid have dit kamera ved hånden. Det skal ikke ligge der hjemme.
Du skal ikke sidde hjemme og studere hjemmesider (læse min blog), og se på andres billeder. Og du skal ikke sidde og skille dit kamera ad, og kende alt til samtlige funktioner i dit kamera, og derefter i din eksterne flash. Lyt til Steve McCurrys gode råd: kom ud og få taget nogle billeder.

Steve2

Og endelig så skal kameraet ikke ligge nede i kameratasken. Jeg havde aldrig nået at fange dette skønne billede, hvis jeg først skulle grave kameraet frem af min taske.

Aya

Kategorier:Causerier Tags: , ,

Mestrenes vise ord

8. februar 2014 Skriv en kommentar

De gamle mestre af faget havde i sagens natur en fantastisk erfaring, og derfor fik jeg lyst til at fremhæve nogle af deres berømte citater. Håber de får jer til at reflektere lidt 🙂

Newton1

Kategorier:Causerier Tags: ,